Magdalena Rock: Ortopedia Técnica + RockVites! - dilluns, 13 de març 2023

Magdalena Rock: Ortopedia Técnica + RockVites! - dilluns, 13 de març 2023

desliza para ver más

Magdalena Rock: Ortopedia Técnica + RockVites!

19:00 - dilluns, 13 de març 2023

Musica

Magdalena Rock: Ortopedia Técnica + RockVites! en la Colla Cabasset, en la Calle de Sant Isidre Llaurador.

¿Cómo llegar a Colla Cabasset?

Ver en Google Maps